Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov

Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov
Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov
Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov
Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov
Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov
Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov

Zhotovení zpevněných ploch včetně štěrkování podloží, zhotovení drenážních vsakovacích rýh, úprava zemní pláně a okolních svahů

Termín realizace: 
1.4.2014 - 31.7.2014
Investor: 
Obec Dobřichov