Výstavba naučné stezky v obci Dobřichov
Realizace
1.4.2014 - 31.7.2014

Zhotovení zpevněných ploch včetně štěrkování podloží, zhotovení drenážních vsakovacích rýh, úprava zemní pláně a okolních svahů

Investor
Obec Dobřichov