Úprava veřejného prostranství v centru obce Kostelní Lhota
Realizace
2-4/2015

Zhotovení chodníků ze zámkové dlažby včetně štěrkového podloží, úprava, dodávka městského mobiliáře

Investor
Obec Kostelní Lhota