Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Realizace
10-11/2016

Oprava fasády spočívala v demontáži nesoudržných částí omítek, odstranění stávajících maleb a jejich opětovné zhotovení. Dále byla provedena výměna klempířských prvků, demontáž a nátěry okenních rámů včetně křídel. Realizace díla byla provedena pod dohledem památkového fondu NPÚ pro střední Čechy v Praze a památkové péče MěÚ v Čáslavi.

Investor
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav
Rozpočet
1 198 645,- Kč bez DPH