Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav

Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav
Oprava fasády objektu Gymnázia Čáslav

Oprava fasády spočívala v demontáži nesoudržných částí omítek, odstranění stávajících maleb a jejich opětovné zhotovení. Dále byla provedena výměna klempířských prvků, demontáž a nátěry okenních rámů včetně křídel. Realizace díla byla provedena pod dohledem památkového fondu NPÚ pro střední Čechy v Praze a památkové péče MěÚ v Čáslavi.

Termín realizace: 
10-11/2016
Investor: 
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav
Rozpočet: 
1 198 645,- Kč bez DPH