Most Strašín
Realizace
25.7.2014 - 30.11.2014

Zeměměřičská měření, geodetické zaměření, přípravné a zemní práce, bourací práce, odstranění stávajících konstrukcí vozovky, vrty pro kotvení, injektáže a mikroploty na povrchu III.tř., zhotovení základů, zdí, opěr, křídel a říms ze železobetonu, zpevnění svahu těženým kamenivem - obklad, izolace běžných konstrukcí a mostovek, zhotovení živočišného modifikovaného krytu komunikace včetně podkladních vrstev vozovky, osazení silničních svodidel a zábradlí

Investor
KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
Rozpočet
Více než 4 mil. Kč