Most Strašín

Most Strašín
Most Strašín
Most Strašín
Most Strašín

Zeměměřičská měření, geodetické zaměření, přípravné a zemní práce, bourací práce, odstranění stávajících konstrukcí vozovky, vrty pro kotvení, injektáže a mikroploty na povrchu III.tř., zhotovení základů, zdí, opěr, křídel a říms ze železobetonu, zpevnění svahu těženým kamenivem - obklad, izolace běžných konstrukcí a mostovek, zhotovení živočišného modifikovaného krytu komunikace včetně podkladních vrstev vozovky, osazení silničních svodidel a zábradlí

Termín realizace: 
25.7.2014 - 30.11.2014
Investor: 
KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
Rozpočet: 
Více než 4 mil. Kč