III/3359 havarijní oprava propustku v km 3,680 u obce Smrk

Demolice stávajícího propustku, výstavba nového propustku, kdy nosná konstrukce je tvořena železobetonovou rámovou konstrukcí, rozšíření krajnic, pokládka živičného krytu vozovky, osazení propustku zábradlím a vydláždění koryta z lomového kamene.

Investor
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Rozpočet
1 949 163,- Kč bez DPH