III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava

III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava

Práce byly prováděny v několika úsecích. Každý úsek spočíval v lokálním očištění, opravě a přespárování dříku kamenných zdí a zídek. Podél jednotlivých úseků byly liniově osazeny žlabovnice vč. drobných oprav stávajících dešťových kanalizací. Byly provedeny železobetonové římsy na kamenných zídkách. Dále byly provedeny opraveny živičných krytů stávající komunikace.

Termín realizace: 
9-10/2016
Investor: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Rozpočet: 
664 882,- Kč bez DPH