III/33414 Žabonosy, opěrná zeď - oprava
Realizace
9-10/2016

Práce byly prováděny v několika úsecích. Každý úsek spočíval v lokálním očištění, opravě a přespárování dříku kamenných zdí a zídek. Podél jednotlivých úseků byly liniově osazeny žlabovnice vč. drobných oprav stávajících dešťových kanalizací. Byly provedeny železobetonové římsy na kamenných zídkách. Dále byly provedeny opraveny živičných krytů stávající komunikace.

Investor
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Rozpočet
664 882,- Kč bez DPH