III/1812 Dobré Pole, most ev.č. 10812-2 – přestavba mostu na propustek

Přestavba mostu na propustek – úplné odstranění původního klenbového mostu a výstavba nového propustku zhotoveného jako uzavřený železobetonový obdélníkový rám na výtokové straně opatřený křídly a železobetonovou římsou se zábradlím. Na straně nátoku, je zhotovena uzavřená železobetonová šachta. Koryto potoka je vydlážděno z lomového kamene. Dále byla provedena úprava komunikací na mostě a jeho předpolích.

Investor
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Rozpočet
4 449 676,- Kč bez DPH