II/335 propustek, k.ú. Vernýřov

Vybourání stávajícího propustku, osazení nového zatrubnění, obsypy, zásypy vč. zhutnění. Nové konstrukční vrstvy komunikace. Zhotovení živičného krytu.

Investor
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Rozpočet
624 142,- bez DPH